Är det något på g?

Tjena! Hur är läget? Sorry att jag inte har skrivit på ett tag. Mycket att göra, bland annat planering av discot som jag ska starta tillsammans med Norrköpings kommun. Riktar mest till funktionshindrade men alla är såklart välkomna! Det kommer eventuellt att heta “Brogren´s” 😉
20140514_130651

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook